Presko?i na glavno vsebino

Six Lands

Ustvarila platforma Tickiwi
Oceni podjetje
Odli?no
Dobro
Solidno
Slabo
Zelo slabo

To podjetje ?e ni prejelo nobenih pregledov

Vse o Six Lands

Six Lands je ve? kot le podjetje za ?i??enje.

Six Lands je podjetje, ki ga vodijo in sestavljajo ve?inoma ?enske in kjer pozornost do podrobnosti odra?a ?ensko ob?utljivost.

Odlo?ili smo se, da bomo koncept ?i??enja inovirali in profesionalizirali ter tako oblikovali jedro sodobnega in funkcionalnega podjetja.

Politika na?ega podjetja je usmerjena predvsem v storitve ?i??enja, dezinfekcije in saniranja, ki zagotavljajo specializirano, celovito in zadovoljivo storitev za stranko.
Kakovost storitev je za nas umetnost in je sestavljena iz tega, da damo Naro?niku na voljo svoje tehni?ne in ustvarjalne sposobnosti, interpretiramo higienske, estetske in funkcionalne potrebe delovnega okolja, zagotovimo njegovo okoljsko prijetnost in olaj?amo njegovo produktivnost z vrsto dopolnilnih storitev, tako da za Naro?nika predstavljajo dodano vrednost in ne zgolj stro?ek.

Spletna stran
www.sixlands.it