Presko?i na glavno vsebino

Rabadan tickets

Dobro - na podlagi 325 pregledov
Preverjeno podjetje
Lastni?tvo registrirane domene
e-po?ta domene
Oceni podjetje
Odli?no
Dobro
Solidno
Slabo
Zelo slabo

Navedi vrednost
Navedi vrednost
Solidno Objavljeno

"Ravnanje s tehnologijo za vstopnico"

?al moram re?i, da bi tehnologija lahko pripomogla k racionalizaciji prodaje vstopnic... vendar so bile pri vstopu na dogodek velike organizacijske te?ave z branjem elektronske vstopnice, saj so manjkale naprave za branje kode qr... ure ?akanja na vstop! ?koda!

Datum izku?nje: 15. Januar 2024

Dobro Objavljeno

Datum izku?nje: 07. Februar 2024

Slabo Objavljeno

Datum izku?nje: 10. Februar 2024

Zelo slabo Objavljeno

"Neveljavna vozovnica! Pokvarjena koda QR"

vstopnica je bila po?kodovana in neveljavna, zato sem moral na vhodu v pustno mesto kupiti novo! Seveda bom zdaj zahteval vra?ilo denarja... zelo slaba izku?nja!

Datum izku?nje: 13. Januar 2024

Dobro Objavljeno

"Dobra izku?nja, potreboval sem nekaj ?asa, da sem razumel, kako narediti vozovnico."

dobra izku?nja, vendar sem potreboval nekaj ?asa, da sem ugotovil, kako izdelati vozovnico. ni mi bilo jasno, ali moram izdelati profil. izpolniti je bilo treba ve? polj, ki so zahtevala podobne podatke, in ni bilo jasno, ali so vsi potrebni ali ne. mislil sem, da bi bilo mogo?e izpolniti samo nekatera od teh polj, vendar ?e se prav spomnim, si moral na koncu izpolniti vsa polja in tudi izdelati profil. mislim, da bi bilo to lahko bolje razlo?eno.

Datum izku?nje: 06. Februar 2024

Solidno Objavljeno

"Vsekakor ga je mogo?e izbolj?ati, zlasti s podalj?anjem dnevnih nakupnih ur."

Enostaven in priro?en nakup. Na vhodu je bila majhna te?ava z branjem, varnostnik ni mogel ve? delati ?italnika, zato se je dogajanje nekoliko upo?asnilo.

Datum izku?nje: 09. Februar 2024

Odli?no Objavljeno

"Hitro in enostavno, prakti?no in u?inkovito!"

Enostavno kupite spletno vstopnico! Na zaslonu mobilnega telefona sem imel dostop do RABADANA v trenutku. Lep ve?er v Bellinzoni.

Datum izku?nje: 13. Februar 2024

Solidno Objavljeno

"Izbolj?ajte storitve spletnega nakupa..."

?al za dva ve?era nismo mogli kupiti vstopnic prek spleta, saj se je na koncu postopka po vnosu podatkov o kreditni kartici pojavilo sporo?ilo "vstopnice razprodane".

Datum izku?nje: 12. Februar 2024

Vse o Rabadan tickets

Uradna spletna stran za prodajo vstopnic za film Rabadan. Rabadan je karneval, ki vsako leto poteka v zgodovinskem sredi??u mesta Bellinzona. Skupaj s karnevaloma v Baslu in Luzernu je Rabadan eden najpomembnej?ih v ?vici.

Spletna stran
www.rabadan-tickets.ch