Presko?i na glavno vsebino

Jotic Reinigung

Ustvarila platforma Tickiwi
Oceni podjetje
Odli?no
Dobro
Solidno
Slabo
Zelo slabo

To podjetje ?e ni prejelo nobenih pregledov

Vse o Jotic Reinigung

Smo celovit ponudnik storitev, povezanih z zgradbami, na podro?ju ?i??enja, upravljanja objektov in hi?nega vzdr?evanja.

Kot ?vicarsko dru?insko podjetje pripisujemo velik pomen kakovosti, usposobljenosti ter spo?tovanju na?ih strank in zaposlenih.

Potrebe na?ih strank so nam pri srcu. Zahvaljujo? na?i ?iroko zastavljeni ekipi strokovnjakov vam lahko predstavimo ustrezno re?itev za vsako vpra?anje s podro?ja upravljanja objektov.

Spletna stran
www.jotic-reinigung.ch