Presko?i na glavno vsebino

Gastrovin

Ustvarila platforma Tickiwi
Oceni podjetje
Odli?no
Dobro
Solidno
Slabo
Zelo slabo

To podjetje ?e ni prejelo nobenih pregledov

Vse o Gastrovin

Kot ?vicarsko dru?insko podjetje pripisujemo velik pomen tesnemu sodelovanju z vinogradniki, ki delujejo v skladu z na?elom kakovosti "manj je ve?". Poleg tega ve?ina na?ih vinarjev za vinifikacijo uporablja samo svoje grozdje, kar daje vinu veliko ve? zna?aja in vsebine.

Ve?ino na?e ponudbe uva?amo izklju?no za ?vico. To vklju?uje tudi nekatere svetovno znane blagovne znamke. Poleg tega na?im strankam ponujamo vina, zna?ilna za regijo, iz najpomembnej?ih pridelovalnih obmo?ij v Italiji.

Na?a ponudba je obse?na in vam ponuja vznemirljivo me?anico tradicionalnih, priznanih, pa tudi mladih, inovativnih vinogradnikov.

Naslov
Kriesbachstrasse 4
8600 Dübendorf
?vica

Spletna stran
www.gastrovin.ch

E-po?ta
info@gastrovin.ch

Telefon
+41 448027171