Presko?i na glavno vsebino

Dynamic Services

Ustvarila platforma Tickiwi
Oceni podjetje
Odli?no
Dobro
Solidno
Slabo
Zelo slabo

To podjetje ?e ni prejelo nobenih pregledov

Vse o Dynamic Services

Na?e poslanstvo je ustvarjati in vzdr?evati varna, ?ista in zdrava ?ivljenjska okolja.

Delujemo od leta 2009. Na?e izku?nje nam omogo?ajo, da najdemo re?itev za vsako situacijo.

?e i??ete ?istilno podjetje, ki opravlja ve? kot le grobe in povr?inske storitve, je Dynamic Services pravi za vas!

Vsak koti?ek, ki se ga dotaknemo, postane iskra, ki pri?ge va?e podjetje, pisarno, poslovni objekt ali dom (vklju?no s kletmi in gara?ami).

Iskre miru, ki jih dnevno raztrosimo, so medalje hrabrosti, ki potrjujejo trdnost na?ega ugleda.

Spletna stran
www.dynamicservices.it