Presko?i na glavno vsebino

Bronner Events

Ustvarila platforma Tickiwi
Oceni podjetje
Odli?no
Dobro
Solidno
Slabo
Zelo slabo

To podjetje ?e ni prejelo nobenih pregledov

Vse o Bronner Events

Bronner Events je podjetje iz Ticina, ki deluje na podro?ju organizacije dogodkov, najema zvo?ne in svetlobne opreme ter glasbene animacije vseh vrst.
Izku?nje in strokovnost, ki smo jih pridobili v preteklih letih, nam omogo?ajo, da so dogodki na?ih strank polni nepozabnih ?ustev. Na?e poslanstvo je posameznikom in podjetjem zagotoviti odli?ne in edinstvene re?itve za njihove posebne dogodke ter jim ponuditi prilagojene in visokokakovostne storitve.
Leta 2020 smo podjetje raz?irili tako, da smo uradno postali skrbniki pija? vseh vrst. Bronner Drinks: podru?nica, ki bo na?im strankam ponujala vse bolj popoln paket.

Spletna stran
www.bronnerevents.ch