Presko?i na glavno vsebino

Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB)

Ustvarila platforma Tickiwi
Oceni podjetje
Odli?no
Dobro
Solidno
Slabo
Zelo slabo

To podjetje ?e ni prejelo nobenih pregledov

Vse o Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB)

AMB je operativno orodje za podporo energetsko-okoljske in industrijske promocije mesta Bellinzona in celotnega okro?ja.
Dru?ba deluje zlasti na podro?ju oskrbe in distribucije energije in pitne vode, spodbujanja energetske u?inkovitosti, spodbujanja pridobivanja energije, ?i??enja in odvajanja odpadnih voda ter telekomunikacijskih storitev.

Spletna stran
www.amb.ch