Presko?i na glavno vsebino

Pier Francesco Cavadini

  • 1 Mnenja

Izku?nje avtorja Pier Francesco Cavadini

Zelo slabo Objavljeno

"Grozno, pla?ilo je bilo izvedeno, vendar po e-po?ti ni prejel kode QR"

V sredo zve?er sem na spletni strani ob 22:39 kupil dve vstopnici, moj prijatelj je dobil sporo?ilo s QR, jaz pa ne (vendar sem dobil potrditev pla?ila z ra?unom). Elektronsko sporo?ilo ni bilo niti v neza?eleni niti v izbrisani po?ti, preverjeno ve?krat. Na blagajni sem razlo?il, kaj se je zgodilo, in pokazal vsa elektronska sporo?ila, vendar so mi rekli, da moram za vstop pla?ati ?e eno tedensko ali ve?erno vozovnico in napisati prito?bo po elektronski po?ti. Odgovorna oseba na blagajni si je umila roke in rekla isto. Po dobre pol ure pogovora sem kupil tedensko za 80,- (za 10,- ve?, da bi ?e bolj u?alil), ker niso hoteli vedeti za dokaze. Moralno? Za tedensko vozovnico, ki je nikoli nisem prejel, sem porabil 77 (7 upravnih taks! Za to storitev ...) + 80 na blagajni, skupaj 157.
Poslal bom elektronsko sporo?ilo, da mi povrnejo stro?ke za tedensko vozovnico, ki sem jo prevzel na kraju samem, tak?no ravnanje je bilo nesprejemljivo.

Datum izku?nje: 08. Februar 2024

Podjetje: Rabadan tickets